Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chief Reporter – Netwerk24 133 views

Netwerk24 - Johannesburg, Gauteng - Job Description Netwerk24 is looking for a senior reporter in its Johannesburg office. The successful candidate must be able to write in-depth, investigative news reports covering the whole spectrum of critical issues and topics that is part of the daily news. The successful candidate must be able to report the news in an analytical, in-depth way and help the readers make sense of the news scene, give new context and bring new facts to light in a way that helps Netwerk24 fulfil its role as media watchdog. The candidate must have the ability to build up contacts, to entrench him/herself in a subject and must be able to work independently but productively. He/she must be able to identify newsworthy topics and should be able to use information and investigative methods to get to the essence of a story. The candidate must be willing to work irregular hours and when necessary must be willing to travel. The candidate must also be willing to do general reporting when necessary. Netwerk24 is op soek na n hoofverslaggewer wat in Johannesburg gesetel sal wees. Die suksesvolle kandidaat moet oor die volle spektrum van brandpunte en onderwerpe in die daaglikse nuusaanbod ondersoekende en diepte-joernalistiek kan lewer. Die kandidaat moet ontledend kan skryf oor die nuusgebeure van die dag en lesers help sin maak van die nuustoneel met deurtastende en onthullende verslaggewing wat nuwe feite aan die lig bring, vars konteks gee en Netwerk24 help om sy waghondrol te vervul. Die suksesvolle kandidaat sal die vermoë hê om kontakte op te bou, homself/haarself in te grawe in onderwerpe, onafhanklik en produktief te werk en inisiatief te neem deur self onderwerpe te identifiseer, asook data en ander ondersoekmetodes te gebruik om by die kern van n ondewerp uit te kom. Hy/sy sal n goeie kennis van die politieke landskap in die land hê. Die kandidaat moet bereid wees om ongereelde ure te werk wanneer nodig en ook te reis wanneer nodig. Die kandidaat moet ook bereid wees om te help met algemene verslaggewing wanneer sy/haar dienste benodig word. Minimum Requirements - At least five years experience as a journalist at an established media company, - A good record of thorough and revealing reporting, - An established network of relevant contacts, - A relevant tertiary qualification, - Knowledge and understanding of the market for Afrikaans readers. - Minstens vyf jaar se ervaring as n joernalis by n gevestigde media-instelling, - n Bewese rekord van onthullende en deurtastende verslaggewing, - n Gevestigde netwerk van relevante kontakte, - Relevante tersiêre kwalifikasie, - Kennis en n deeglike begrip van die Afrikaanse lesersmark. Skills & Competencies - An excellent sense for what is news, - Excellent writing and language skills in Afrikaans as well as the ability to write articles that are understandable and gripping - Focussed on detail and factual reporting, - The ability to work in a high-pressure environment, - Digital skills will be to your advantage, - Good interpersonal skills and a good team player. - Uitstekende nuussin, - Uitstekende skryf- en taalvaardighede in Afrikaans; ook die vermoë om inligting boeiend en verteerbaar vir die mark aan te bied, - Ingestel op detail en korrektheid, - Die vermoë om in n hoë-drukomgewing te werk, - Gewilligheid om ongereelde ure en oortyd te werk, - Digitale vaardighede sal n aanbeveling wees, - Goeie interpersoonlike verhoudings en n spanspeler. Duties & Responsibilities -Identify daily news topics in conjunction with the national head of news and regional editors about which in- depth investigation and reporting should be done, - Have initiative and make innovative suggestions, - Do thorough research and investigate the subject to get to the essence of the topic, - Present it in a way that is readable and understandable while adhering to set deadlines, - The reporting must also contain all the necessary multimedia and digital elements for Netwerk24s digital audience, working in conjunction with other members of the team, - The candidate must build an extensive network of contacts who can help with news tips, knowledge and the interpretation of the full spectrum of the news. - Identifiseer daagliks saam met die nasionale nuushoof en streeknuusredakteurs onderwerpe waaroor diepte-ondersoek en -verslaggewing gedoen moet word, - Neem eie inisiatief en kom met innoverende voorstelle vorendag, - Doen deurtastende navorsing en ondersoekwerk om tot die kern van n onderwerp deur te dring, -Bied dit in n leesbare en verteerbare pakket vir lesers aan op die vasgestelde spertye, - Die verslaggewing moet ook al die nodige multimedia- en digitale elemente vir Netwerk24 se digitale gehoor bevat in samewerking met ander lede van die span, - Bou n uitgebreide netwerk van kontakte op wat kan help met wenke, kennis en vertolking oor die volle sprektrum van nuusgebeure. About Us 24.com is a leading African network of popular digital publishing brands and online services across internet, mobile, applications, job listings and interactive TV. Centered on News24, 24.com is dedicated to creating and sustaining uniquely African online and mobile communities. As South Africa's largest digital publishing house, the network welcomes over 6 million local unique browsers monthly. 24.com is een van Afrika se voorste netwerke wat gewilde digitale uitgewershandelsmerke en aanlyndienste oor die internet, mobiele toestelle, apps, werkadvertensies en interaktiewe TV insluit. Met News24 as middelpunt, is 24.com verbind tot die skepping en instandhouding van unieke aanlyn- en mobiele gemeenskappe in Afrika. As Suid-Afrika se grootste digitale uitgewery verwelkom die netwerk meer as 6 miljoen plaaslike unieke blaaiers elke maand. Disclaimer: Preference will be given to employment equity candidates....
To view original post and apply:

CLICK HERE

Apply for this job

New Job Search